Gården

Örtagården

Bredaviks Örtagård är uppbyggd efter modell av den medeltida klosterörtagården. Jag har hämtat mina uppgifter från såväl skriftliga källor som arkeologiska fynd och målningar härrörande från 1000-talet till 1400-talet.

Örtagården är uppbyggd i strikta fyrkanter med gångar emellan. Enligt Heliga Birgitta skall kanterna av örtagården vara vildvuxna - en "sinnenas örtagård". Det vildvuxna ska symbolisera att här ska inget arbete utföras, utan istället uppmana till stilla meditation och kontemplation. Örtagården skall också ha en liten bänk intill en damm, allt för njutningens skull.

Fyrkanterna är kategoriserade i följande användningsområden: för invärtes sjukdomar, för sårvård, för humör och själ, för doft, för skönhet, för kärlek, för mat, som symbol för jungfru Maria och för trolldom och magi. Den sistnämnda rutan (trolldom och magi) torde knappast ha funnits med den benämningen i klostrets örtagård, men eftersom trolldom och magi var en del av den medeltida människans vardag har jag valt att trots allt inlemma den i örtagården.

Många av växterna har naturligtvis använts både som medicin och som kryddor för mat. Medeltidens människor använde mycket kryddor i matlagningen och enligt vår mening är det först nu som vi börjar närma oss den kryddanvändning som, enligt många skrifter, fanns på 1300-talet.

Jag hoppas att ni ska finna glädje och inspiration i ert besök i örtagården!

Medeltidsmiljön

I Bredaviks Örtagård arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vår medeltida miljö. Vi har skapat en medeltida marknadsplats, ett torg med bod och stånd. Vår örtagård är naturligtvis en viktig del av denna miljö. Stupstocken står färdig att användas, "androm till varnagel"! Vi är alla klädda i samtidens klädedräkt och vill Du sy sådana har vi mönster. Vår medeltida torg kommer att vara mer eller mindre befolkat och kanske kan Du få se någon ta sitt veckobad i vårt offentliga badkar!

Som sig bör går våra djur fritt omkring bland örter och folk. Om Du ber oss kan vi kanske också demonstrera den medeltida kastmaskinen (en originaltrogen replika av en medeltida trebuchet), visa lansträning eller bågskytte.
Allt detta till ackompanjemang av vacker medeltida musik.

Vi lovar er en spännande upplevelse!

Bredaviks Örtagård

Gamla vägen 1, 370 43 Sturkö

Kontakta oss

Telefon: 0704-44 20 41
E-post: info@bredaviksortagard.se

Social media